Pozwolenie na broń

 

 

 

 

Chcąc posiadać broń palną w Polsce należy spełnić wymagania które są ujęte w Ustawie o broni i amunicji. Pozwolenie na broń wydaję się osobom które nie zagrażają same sobie, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu, są zdrowe na ciele i umyśle. Chcąc posiadać broń palną na wstępie należy określić cel posiadania tej broni. Pozwolenie na broń wydaję się w celach:

 

 - ochrony osobistej

 - ochrony osób i mienia

 - łowieckich

 - sportowych

 - rekonstrukcji historycznych

 - kolekcjonerskich

 - pamiątkowych

 - szkoleniowych

 

Do każdego z tych celów należy spełnić wymagania określone w Ustawie. Poniższe wyjaśnienia będą dotyczyły broni do celów: sportowych oraz kolekcjonerskich.

 

Broń do celów sportowych

 

Chcąc posiadać broń palną do celów sportowych należy:

 

- być członkiem stowarzyszenia o charakterze strzeleckim

- posiadać patent strzelecki ( patent strzelecki uzyskujemy po zdaniu egzaminy przed komisją PZSS)

- posiadać ważną licencję zawodniczą ( licencje zawodniczą wydaje PZSS osobie która posiada patent strzelecki i jest członkiem stowarzyszenia o charakterze strzeleckim)

 

Broń do celów kolekcjonerskich

 

Chcąc posiadać broń palną do celów kolekcjonerskich należy:

 

- być członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim

 

Jest to bardzo skrócona instrukcja wymagań jakie należy spełniać aby wejść w posiadanie broni do celów sportowych lub kolekcjonerskich.

 

Tabelka przedstawia uśrednione koszta związane z pozwoleniem na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich, w kalkulacje nie wliczono badań medycznych. Kwoty podane są to kwoty uśrednione klubów sportowych z województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenia One Shot.

 

PIERWSZY ROK

 

RODZAJ POZWOLENIA SPORT KOLEKCJONERSTWO
WPISOWE 250 zł -
SKŁADKA ROCZNA 350 zł 50 zł

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NA PATENT STRZELECKI

100-400 zł -
PATENT STRZELECKI 400 zł -
LICENCJA SPORTOWA 50+10 zł -
EGZAMIN NA POLICJI - Z ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ - 1150 zł
RAZEM 1160 - 1460 zł 1200 zł

 

 

KOLEJNE LATA

 

 

RODZAJ POZWOLENIA SPORT   KOLEKCJONERSTWO
SKŁADKA ROCZNA 350 zł 50 zł
LICENCJA SPORTOWA 60 zł -
OBOWIĄZKOWE 8 STARTÓW W ZAWODACH 160-240 zł -
RAZEM 570 - 650 zł 50 zł

 

 

Wybór celu posiadania broni zależy od Was.

14 grudnia 2018
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot z siedzibą w Warszawa ul. Miklaszewskiego 12/33 jest Administratorem Twoich danych osobowych.2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa w Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania członkostwa.4. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;b) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa - na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.

Stowarzyszenie One Shot

 

Kontakt:

 

kontakt@stowarzyszenieoneshot.pl

 

tel. + 48 514 226 270