Stowarzyszenie Kolekcjonerskie One Shot powstało w 2013 roku. Podczas pierwszego zebrania założycielskiego stowarzyszenie liczyło cztery osoby. Jedna grupa zawodowa, jedna pasja i jeden cel. Tak zaczęła się historia. Przez lata stowarzyszenie nabierało sił, przybywało członków. Podczas spotkań integracyjnych, pikników i wielu wyjazdów integracja rosła w siłę. Stowarzyszenie wychodzi z założenia nie wiesz pytaj, wiesz podziel się widzą. Dzieląc się wiedząc i umiejętnościami zostaliśmy dostrzeżeni przez wielu którzy wyznają taką samo idee jak my.

 

Nasze Stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Miasta Stołecznego Warszawy. Zrzeszamy posiadaczy broni palnej do celów sportowych oraz tych którzy chcieli by takie pozwolenie zdobyć.

 

Pomagamy w zdobyciu pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich poprzez organizację kursów, szkoleń oraz spotkań mających na celu przybliżyć wam wiedze teoretyczną oraz praktyczną z zakresu broni palnej. Dzielimy się z wami wiedzą z. zakresu obsługi borni palnej.

 

STOWARZYSZENIE ONE SHOT

DOŁĄCZ DO NAS

Działania Stowarzyszenia są ukierunkowana na:

 

- popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego     i kolekcjonerstwa

- promocji strzelectwa i kolekcjonerstwa

 

Realizujemy swoje cele poprzez:

 

- udział członków w wystawach, konferencjach, sympozjach, piknikach      i imprezach promujących strzelectwo sportowe, rekreacyjne i obronne,

 

- udział członków w wystawach, konferencjach, sympozjach, piknikach      i imprezach promujących kolekcjonerstwo broni i militariów,

 

- współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot z siedzibą w Warszawa ul. Miklaszewskiego 12/33 jest Administratorem Twoich danych osobowych.2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa w Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania członkostwa.4. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;b) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa - na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.

Stowarzyszenie One Shot

 

Kontakt:

 

kontakt@stowarzyszenieoneshot.pl

 

tel. + 48 514 226 270