Kurs Boczny Zapłon - dla Policjantów

Kurs Boczny Zapłon

 

Kurs dedykowany dla Policjantów.

 

Temat zajęć:

- budowa broni palnej bocznego zapłonu

- ogólne zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną na strzelnicy

- działanie broni palnej bocznego zapłonu

- posługiwanie się bronią palną centralnego zapłonu

 

Kurs kończy się egzaminem ze znajomości budowy, działania, posługiwania się bronią palną centralnego zapłonu.

Ukończenie kursu umożliwia rozszerzenie decyzji w sprawie broni kolekcjonerskiej lub w przypadku osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich spełnienie przesłanki posiadania przeszkolenia w zakresie broni palnej centralnego zapłonu. Zaświadczenie wymagane w WPA w momencie ubiegania się o broń do celów kolekcjonerskich przez Policjantów.

 

Kurs odbywa się w najbliższym możliwym terminie po zgłoszeniu przez osobę zainteresowaną odbyciem kursu.

Pytania w sprawie kursu proszę kierować na adres:

 

kursy@wszystkiekolorymunduru.pl

 

lub od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15 pod nr. tel.  + 48 514 226 270

 

14 grudnia 2018
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot z siedzibą w Warszawa ul. Miklaszewskiego 12/33 jest Administratorem Twoich danych osobowych.2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa w Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania członkostwa.4. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;b) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa - na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.

Stowarzyszenie One Shot

 

Kontakt:

 

kontakt@stowarzyszenieoneshot.pl

 

tel. + 48 514 226 270