Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich będąc funkcjonariuszem.

W dzisiejszym artykule wyjaśnimy jak wygląda procedura ubiegania się o broń do celów kolekcjonerskich przez funkcjonariuszy formacji uzbrojonych oraz żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych.

 

Na początek krótkie wyjaśnienie jaką broń zaliczamy do broni kolekcjonerskiej.

 

Do zakresu broni kolekcjonerskiej wchodzą:

 

- broń palna: bojowa, gazowa, alarmowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,

- przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,

- miotacze gazu obezwładniającego,

- pistolety sygnałowe,

- pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

- strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12,

- karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm,

- broń do celów łowieckich,

- broń palna bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

- broń palna centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

- broń palna gładkolufowa,

- broń palna przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego),

- broń do celów rekonstrukcji historycznych – broń alarmowa albo inna broń palna, konstrukcyjne przeznaczona do strzelania wyłącznie amunicji ślepej, w tym samoczynnej.

 

Jestem funkcjonariuszem i chciał bym mieć broń do celów kolekcjonerskich, co mam zrobić ?

 

Poniżej przedstawiam jak punkt po punkcie stać się posiadaczem broni kolekcjonerskiej.

 

1. Zapisujemy się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

 

Zgodnie z Ustawą o broni i amunicji jest to ważna a zarazem podstawowa przyczyna ubiegania się o broń do celów kolekcjonerskich.

 

2. Podejmujemy decyzję co chcemy posiadać w swojej kolekcji.

 

Na wstępie artykułu wymieniłem jaką broń zaliczamy do zakresu broni kolekcjonerskiej. Moim zdaniem możemy zinterpretować ten za kres z podziałem na:

 

- pistolet

-karabin

-strzelba gładkolufowa

- broń bocznego zapłonu

 

Co muszę zrobić aby mieć w kolekcji pistolet, karabin, strzelbę gładkolufową, broń bocznego zapłonu ?

 

Zapewne większość z was ma przydzieloną broń służbową krótką, jeżeli zadowoli was posiadanie w swojej kolekcji tylko broni krótkiej (pistolet) przejdzie z czytaniem tego artykułu do pkt. 3. Jeżeli nie to czytajcie dalej.

 

Chce mieć w swojej kolekcji pistolet, karabin, strzelbę gładkolufową.

 

Aby uzyskać pozwolenie w tych trzech zakresach powinieneś mieć:

 

A. zaświadczenie z pracy o odbytym przeszkoleniu z zakresu posługiwania się bronią alarmową

 

lub

 

B. dokument poświadczający twoją znajomość z zakresu posługiwania się bronią - karabin, strzelba gładkolufowa np. prowadzący strzelanie wydawany przez LOK

 

Chcąc posiadać w swojej kolekcji broń bocznego zapłonu musisz przedstawić WPA zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie tej kategorii broni, w większości służb rzadko spotykane więc zostaje wam raczej droga cywilna np. kurs prowadzącego strzelanie.

 

Podjęliśmy decyzję, więc pora na kompletowanie dokumentów, będą wam potrzebne:

 

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu – pobieramy w swoich kadrach

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu zwalnia was z egzaminu na broń krótką – pistolet, oraz zwalania was z badań psychologicznych, zgodnie z Ustawą o broni i amunicji.

 

2. Kserokopia zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z zakresu posługiwania się bronią alarmową lub inny dokument poświadczający takie przeszkolenie (np. prowadzący strzelanie zdobyty „w cywilu” )

 

3. Potwierdzenie opłaty skarbowej w kwocie 242 zł z tytułu postępowania na broń do celów kolekcjonerskich, adres konta znajdziecie na stronie WPA pod które podlegacie.

 

4. Pobieramy zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim wraz z regulaminem stowarzyszenia.

 

5. Robimy sobie zdjęcie takie jak do legitymacji w ilości 2 sztuk.

 

Podanie wraz załącznikami składamy w WPA względem miejsca zamieszkania.

 

Potrzebujesz wzór podania do WPA, napisz do nas.

 

Masz pytania ? Napisz do nas..

 

12 grudnia 2018
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot z siedzibą w Warszawa ul. Miklaszewskiego 12/33 jest Administratorem Twoich danych osobowych.2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: członkostwa w Stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim One Shot

3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. A, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wskazujemy okres przechowywania danych osobowych upływa w momencie ustania członkostwa.4. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;b) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia członkostwa - na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i akceptuję powyższe własnoręcznym podpisem.

Stowarzyszenie One Shot

 

Kontakt:

 

kontakt@stowarzyszenieoneshot.pl

 

tel. + 48 514 226 270